uzeum Dawnego Kupiectwa
Rynek 37
58-100 Świdnica
tel. 74/852-12-91

Dyrektor - dr Dobiesław Karst

ekretariat/księgowość:
ział Dawnego Kupiectwa:


ział Historii Świdnicy:


ział Metrologiczny:


ział Naukowo-Oświatowy:


sprawach technicznych:

administrator@muzeum-kupiectwa.pl