uzeum Dawnego Kupiectwa
Rynek 37
58-100 Świdnica
tel. 74/852-12-91

 

ekretariat/księgowość:
ział Dawnego Kupiectwa i Metrologii Historycznej:


ział Historii Świdnicy:


ział Naukowo-Oświatowy:


sprawach technicznych:

administrator@muzeum-kupiectwa.pl