Print this page

Tablica w Grodziszczu

 Na ścianie pałacu w Grodziszczu umieszczona była tablica z napisem o naPałac w Grodziszczustępującej treści: „Od 1 do 6 czerwca 1813 r. była tutaj kwatera główna sojuszniczych monarchów. Obecni byli: car Rosji Aleksander I, król Prus Fryderyk Wilhelm III, książę pruski Wilhelm i generałowie Blücher, Gneisenau oraz Barclay de Tolly”. Wspólny pobyt cara Rosji i króla Prus był związany z powstaniem sojuszu między tymi państwami po klęsce w 1812 r. Wielkiej Armii w Rosji. W pierwszym miesiącach 1813 r. Rosjanie w pogoni za wojskami napoleońskimi doszli aż do Łaby i wówczas Austria oraz Prusy zawarły sojusz z Rosją.
W okresie pobytu w Grodziszczu wyżej wspomnianych osób w pobliskim Boleścinie armia rosyjsko – pruska założyła obóz. Być może zachowane do dnia dzisiejszego w pobliżu Makowic pozostałości szańców pochodzą z tego okresu. Szanie na górze PopielW kronice parafialnej w Grodziszczu znajdował się zapis, że król Fryderyk Wilhelm III rezydował na ewangelickiej plebani, car Aleksander I w pałacu, zaś wielki książę Konstanty na plebani katolickiej. Warto dodać, że car Aleksander I odwiedził w okresie swojego pobytu w Grodziszczu lożę masońską w Świdnicy.
Wymienieni na tablicy generałowie byli wybitnymi dowódcami. Michał książę Barclay de Tolly był rosyjskim marszałkiem polnym pochodzenia szkockiego. W latach 1813-1814 dowodził armią rosyjską i pruską w kampanii przeciw Francji. Gebhard Lebrecht von Blücher był marszałkiem polnym, od 1813 r. naczelnym wodzem armii pruskiej, przyczynił się do zwycięstwa nad Napoleonem pod Lipskiem (1813) i Waterloo (1815). August Neithard von Gneisenau to również pruski marszałek polny, w latach 1813 – 1815 był szefem sztabu Blüchera.

                                                                                                                            Edmund Nawrocki, Wiesław Rośkowicz