Print this page

Lekcje muzealne

Muzeum prowadzi lekcje muzealne, jej temat i termin należy uzgodnić z osobami podanymi niżej. Koszt lekcji muzealnej - 30,-zł. Czas trwania ok. 45 minut. W ramach lekcji muzealnej można samodzielnie zwiedzać muzeum bez oprowadzenia.   

„Dawne miary w Polsce i na Śląsku" - dr Radosław Skowron, e-mail: metrologia@muzeum-kupiectwa.pl

„Astronom Maria Kunic (Cunitia) 1610-1664. Życie i dzieło" - dr Radosław Skowron, e-mail: metrologia@muzeum-kupiectwa.pl

„Tradycje kupieckie Świdnicy" - mgr Agnieszka Dudzińska, e-mail: kupiectwo@muzeum-kupiectwa.pl

„Czy Świdnica w średniowieczu rozwijała się dzięki piwu?" - dr Dobiesław Karst, e-mail: historia@muzeum-kupiectwa.pl

„Świdnica w czasach książąt świdnickich" - mgr Zbigniew Malicki, e-mail: biblioteka@muzeum-kupiectwa.pl

„Anna - cesarzowa ze Świdnicy" - mgr Zbigniew Malicki, e-mail: biblioteka@muzeum-kupiectwa.pl

„Tajemnice Wierzbnej" - mgr Zbigniew Malicki, adres emailowy: biblioteka@muzeum-kupiectwa.pl

„Powstanie i rozwój przemysłu na Śląsku w XIX w. na przykładzie Żarowa" - mgr Zbigniew Malicki, e-mail: biblioteka@muzeum-kupiectwa.pl

„Świdnica i jej mieszkańcy w 1945 r." - mgr Zbigniew Malicki, adres emailowy: biblioteka@muzeum-kupiectwa.pl

Adres: 

Muzeum Dawnego Kupiectwa
Rynek 37
58-100 Świdnica
Telefon: 74/85-212-91