Print this page

Legenda o córce rycerza Rajmunda Goldfingera

Przez Złoty Las biegnie Szlak Zamków Piastowskich. Idąc nim w kierunku Zagórza Śląskiego, natrafimy na kamienny słup z wyrytym krzyżem. W jego pobliżu znajduje się wzniesienie zwane Zamkową Górą. Z miejscem tym związana jest legenda, wg której na wzgórzu wznosiła się siedziba rycerza rozbójnika Rajmunda Goldfingera. Gdy narodziła mu się córka, na chrzciny zaproszono rusałkę mieszkajKrzyż. Fot. W. Rośkowiczącą w studni. Jako podarek chrzcielny przekazała ona jabłko piżmowe, które mogło spełnić kilka życzeń. Po śmierci matki dziewczynki rycerz ożenił się ponownie.Macocha zaniedbywała swoje obowiązki i dziewczynką zajęła się rusałka, będąca jej chrzestną matką. Po pewnym czasie mieszczanie świdniccy zdobyli zamek rycerza rozbójnika, jednak dziewczynie udało się zbiec do Czech, wykorzystując cudowne właściwości podarowanego jabłka. W Czechach wyszła za mąż za bogatego szlachcica, jednak rodzina męża nie była jej przychylna. Dziewczyna, ponownie wykorzystując moc cudownego jabłka, powróciła do spustoszonych stron rodzinnych. Zachowany krzyż jest wg legendy miejscem pochówku matki dziewczyny.

                                                            Zbigniew Malicki