Print this page

Wystawy czasowe

Muzeum Dawnego Kupiectwa odbywają się cyklicznie organizowane wystawy. Często nie są związane bezpośrednio z kupiectwem lecz dotyczą szeroko pojętej kultury i sztuki. Mamy nadzieję, że wystawy przybliżą Państwu zarówno historię naszego miasta, kupiectwa jak również twórczość wybitnych artystów.

erdecznie zapraszamy do zapoznania się z wystawami jak również do odwiedzenia naszego Muzeum.

 

ktualne wystawy:

 

 

 plakat


Od 23 lutego zapraszamy na nową wystawę czasową pt. "Kolekcje świdniczan". Mieszkańcy Świdnicy posiadają interesujące kolekcje dzieł sztuki, różnych pamiątek związanych z historią miasta czy też dawnych przedmiotów codziennego użytku. Czasami są one jednotematyczne, niekiedy zróżnicowane. Pasja zbierania często narodziła się już w młodości i jest niezmiennie kontynuowana. Muzeum Dawnego Kupiectwa organizowało w przeszłości wystawy czasowe z prywatnych zbiorów, nie zawsze byli to mieszkańcy naszego miasta. Na wystawie „Kolekcje świdniczan” prezentowane są zbiory dwóch mieszkańców miasta. Znajdują się na niej m.in. piękne wyroby powstałe w Zakładach Terakoty, Majoliki i Fajansu przy ulicy Ofiar Oświęcimskich 15 założonych w 1882 r. przez Richarda Maxa Krause.  Kolekcję tę udostępnił Dariusz Sienko – pomysłodawca wystawy. Interesujący zbiór odznak i plakietek prezentuje Andrzej Kempa. Wyrażamy nadzieję,  że w przyszłości również inni świdniczanie udostępnią swoje zbiory na wystawy organizowane w Muzeum Dawnego Kupiectwa. Obecnie zapraszamy na spotkanie ze "skarbami" dwóch świdnickich kolekcjonerów, będzie je można podziwiać do 31 marca 2019 r. 


 rchiwum wystaw :