Print this page

Wystawa "POLSKIE SYMBOLE NARODOWE "

Wystawa "POLSKIE SYMBOLE NARODOWE "


plakat do wystawy polskie symbole narodowe

Co wiemy o polskim godle, Mazurku Dąbrowskiego i narodowych barwach? Na to i inne pytania odpowie najnowsza wystawa prezentowana od 30 kwietnia do 30 maja 2021 r przed wejściem głównym do Muzeum Dawnego Kupiectwa.


Symbolami narodowymi Rzeczypospolitej Polskiej są: godło – Orzeł Biały, barwy biało-czerwone oraz hymn – Mazurek Dąbrowskiego. Zapisy na temat symboli znajdują się w Konstytucji RP oraz Ustawie o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych. Symbole narodowe podlegają ochronie prawnej, co oznacza, że obowiązkiem każdego Polaka, urzędów, instytucji i organizacji działających na terenie Polski jest otaczanie ich najwyższym szacunkiem i czcią.

Wystawa została przygotowana przez Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej Delegatura w Bydgoszczy.