Print this page

Wystawa Astronom Maria Kunic (Cunitia) 1610-1664. Życie i dzieło

Wystawa Astronom Maria Kunic (Cunitia) 1610-1664. Życie i dzieło
 
Z okazji ogłoszonego w Świdnicy Roku Marii Kunic, w Muzeum Dawnego Kupiectwa przygotowano wystawę, poświęconą wybitnej astronomce, która zostanie udostępniona publiczności od 25. października do 7. grudnia 2008. Autor wystawy dr Radosław Skowron przygotował ekspozycję, której założeniem było przedstawienie biografii Marii Cunitii, przede wszystkim przez pryzmat jej naukowego dorobku, na który składają się epistolografia oraz jej dzieło Urania propitia.
Wystawa składa się z trzech części: Życie i rodzina Marii Cunitii, Dzieło Marii Cunitii, Pracownia astronoma. Na pierwszą część składają się starodruki dzieł ojca Marii Heinricha Cunitza, Daniela Czepki oraz Eliasa á Leonibus oraz widoki miast związanych z rodziną Cunitii. Część drugą poświęcono Uranii propitii, tablicom astronomicznym, które przyniosły Marii europejską sławę. Dzięki uprzejmości Bibliothèque Nationale de France i Bibliothèque de l'Observatoire de Paris po raz pierwszy zostaną pokazane kopie listów Marii Cunitii oraz jej męża Eliasa á Leonibus. Listy były już przedmiotem badań naukowców zarówno polskich, jak i niemieckich, stąd też treść ich jest znana. Spośród kilkudziesięciu listów na wystawie zostały zaprezentowane te, które w opinii autora wystawy były ważne, czyli korespondencję Cunitii i Eliasa, Jana Heweliusza oraz Ismaëla Boulliau. Zawiera ona istotne informacje na temat badań naukowych epoki, a także wyjaśnia dotychczasowe niejasności na temat daty i miejsca narodzin astronomki. Pracownia astronoma w XVII wieku została na wystawie pokazana poprzez ikonografię, zwłaszcza z dzieł Tycho Brahego i Jana Heweliusza oraz przedmioty rzemiosła, często artystycznego – cyrkle, kwadranty, lunety, zegary słoneczne i globusy nieba.
Eksponaty na wystawę - instrumenty astronomiczne, starodruki i obrazy pozyskano m.in. z muzeów z Gdańska, Torunia, Poznania, Krakowa, Wrocławia oraz z bibliotek z Paryża, Wiednia, Warszawy i Wrocławia, a także z kolekcji pana Stanisława Dzbańskiego.
Wystawie towarzyszy publikacja, która zawiera artykuły prezentujące stan badań nad dorobkiem naukowym śląskiej Pallady.
W dniu 24. października w Muzeum Dawnego Kupiectwa w godz. 10-14 odbędzie się, wzbogacona o obserwację astronomiczną i pokazy multimedialne, sesja popularno-naukowa z udziałem naukowców z Niemiec i Polski. O godz. 16.30 nastąpi otwarcie wystawy Astronom Maria Kunic (Cunitia) 1610-1664. Życie i dzieło, którą będzie można zwiedzać do 7 grudnia 2008.