Print this page

Udostępnianie obiektów muzealnych w celu fotografowania i filmowania.

Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy udostępnia wizerunki cyfrowe swoich zbiorów w celu ich reprodukowania, kopiowania i filmowania. Zasady udostępniania zbiorów reguluje Zarządzenie nr 6/2020 z dnia 31 grudnia 2020 roku do pobrania poniżej wraz z załącznikami.

Zarządzenie nr 6/2020 str 1

Zarządzenie nr 6/2020 str 2

Zarządzenie nr 6/2020 str 3

Załącznik nr 1 - Cennik str 1

Załacznik nr 1 - Cennik str 2

Załacznik nr 2 - Wniosek str 1

Załącznik nr 2 - Wniosek str 2

Załacznik nr 2 - Wniosek str 3