Print this page

Święty Jan Paweł II na znakach pocztowych ze zbiorów Jerzego Chomina i Zbigniewa Patralskiego

 

 

Plakat 

W dniu 14 maja 2016 r. w Muzeum otwarto wystawe czasową pt."Święty Jan Paweł II na znakach pocztowych ze zbiorów Jerzego Chomina i Zbigniewa Patralskiego.
JERZY CHOMIN - filatelista i numizmatyk od 60 lat, aktywny członek Koła nr 10 PZF w Świdnicy. W jego kolekcjonerstwie szczególne miejsce zajmują papalia związane z świętym Janem Pawłem II, których zbiór liczy kilka tysięcy walorów. Kolekcjonuje również walory marynistyczne i opracowuje zbiór „Poczet Królów i Książąt Polskich”. Publicysta - jego gawędy regularnie ukazują się na łamach „INFORMATORA OKRĘGOWEGO” i w tzw. „Zeszytach Tematycznych”. Członek Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu. Odznaczony wyróżnieniami organizacyjnymi, w tym Złotą Odznaką Honorową PZF i Brązową Odznaką za Zasługi dla Polskiego Związku Filatelistów.
ZBIGNIEW PATRALSKI – filatelista od lat młodzieńczych, aktywny członek Koła nr 10 w Świdnicy. Twórca wielu konkursowych eksponatów filatelistycznych, z których zatytułowane „Czarna Madonna”, „GERMANIA” czy „Muzeum Poczty Polskiej” zdobyły laury na wystawach krajowych. Absolwent Studium Filatelistycznego, posiadający uprawnienia rzeczoznawcy. Autor wielu artykułów informacyjno-badawczych opublikowanych w pismach ogólnokrajowych „FILATELISTA”, „PRZEGLĄD FILATELISTYCZNY” oraz w „INFORMATORZE OKRĘGOWYM”. Członek Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu, którego jest sekretarzem. Odznaczony szeregiem wyróżnień Związkowych w tym Złotą Odznaką Honorową PZF i Złotą Odznaką za Zasługi dla Polskiego Związku Filatelistów. Wystawcy Jerzy Chomin i Zbigniew Patralski są członkami koła Polskiego Związku Filatelistów nr 10 w Świdnicy. Koło powstało w listopadzie 1956 r., w czasie sześćdziesięciu lat istnienia przechodziło wzloty i okresy stagnacji. Obecnie koło liczy 35 członków i jest największym w Okręgu Wałbrzyskim, któremu organizacyjnie podlega. Dzięki pomocy władz miejskich od 1 stycznia 2016 r. posiada siedzibę w Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Długiej 33 w Świdnicy. Wystawę „Święty Jan Paweł II na znakach pocztowych ze zbiorów Jerzego Chomina i Zbigniewa Patralskiego” przygotowano na XI Dni Świętego Jana Pawła II – Świdnica 2016 „Pamięć i Obecność”.

Zdjęcia z otwarcia wystawy

Fot. Z. Malicki

Na zdjęciu, od lewej strony: W. Rośkowicz, J. Chomin, Z. Patralski, A. Protasiuk

Fot. Z. Malicki  

Otwarcie wystawy

 

Fot. Z. Malicki

 

Zwiedzanie wystawy