Print this page

Sprzedaż biletów


uzeum jest otwarte:

MAJ - WRZESIEŃ

wtorek - piątek: 10.00 - 17.00

sobota - niedziela: 11.00 - 17.00

 

PAŹDZIERNIK - KWIECIEŃ

wtorek - piątek: 10.00 - 16.00

sobota - niedziela: 11.00 - 17.00

 

Zalecamy rozpoczęcie zwiedzania minimum na pół godziny przed zamknięciem Muzeum.

 

Grupy zorganizowane proszone są o zgłaszanie chęci zwiedzania Muzeum najpóźniej na dzień przed planowaną wizytą. Tel. 74/852-12-91.

 

 
eny biletów:
Bilety wstępu do Muzeum:
normalny 8,-zł, ulgowy i wycieczkowy 5,-zł

Karnet muzeum + wieża ratuszowa: 
normalny 11, -zł, ulgowy i wycieczkowy 6,-zł

oprowadzanie wycieczek (ok. 45 min.) - 40,-zł
lekcje muzealne (ok. 45 min.) - 40,-zł

 W piątek wstęp bezpłatny

 Muzeum w 2022 roku jest nieczynne w następujące dni:

1 stycznia (sobota) - Nowy Rok
6 stycznia (czwartek) - Święto Trzech Króli

17 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc
18 kwietnia (poniedziałek) - Poniedziałek Wielkanocny
1 maja (niedziela)
- Święto Pracy
3 maja (wtorek) - Święto Konstytucji 3 Maja
5 czerwca (niedziela) - Zielone Świątki
16 czerwca (czwartek
) - Boże Ciało
15 sierpnia (
poniedziałek) - Wniebowzięcie NMP
1 listopada(wtorek)
) - Wszystkich Świętych
11. listopada (piątek
) - Święto Niepodległości
25. grudnia (
niedziela) - Boże Narodzenie
26. grudnia (poniedziałek
) - Boże Narodzenie


egulamin zwiedzania Muzeum Dawnego Kupiectwa

 

  • Należy podporządkować się instrukcjom i uwagom udzielanym przez opiekunów ekspozycji.
  • W czasie zwiedzania należy zachować ciszę.
  • Nie wolno dotykać eksponatów.
  • Należy przestrzegać ustalonych nakazów.
  • Bilety ulgowe przysługują za okazaniem stosownych dokumentów: uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych, studentom oraz uczestnikom studiów doktoranckich, emerytom i rencistom, a także opiekunom osób niepełnosprawnych - będącymi obywatelami polskimi, nauczycielom szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych, oświatowo-wychowawczych i resocjalizacyjnych działających w Polsce, osobom odznaczonym odznaką "Za opiekę nad zabytkami" lub odznaką honorową "Zasłużony działacz kultury" oraz wycieczkom. Za wycieczkę uznaje się grupę złożoną z co najmniej 10 osób. Oprowadzenie wycieczek po wcześniejszym zgłoszeniu i ustaleniu terminu.
  • Wstęp bezpłatny przysługuje za okazaniem stosownych dokumentów: osobom odznaczonym Orderem Orła Białego lub Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, odznaką honorową "Zasłużony dla Kultury Polskiej", osobom, które zostały wyróżnione tytułem honorowym "Zasłużony dla Kultury Narodowej", pracownikom muzeów, opiekunom i przewodnikom wycieczek, członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) i Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS), osobom niepełnosprawnym oraz posiadaczom Karty Polaka oraz dzieciom do lat siedmiu.
  • Muzeum może zwiedzać jednocześnie do 40 osób.