Print this page

Salon fotografii

 

Plakat  

Zapraszamy na nową wystawę czasową - "Salon fotografii". Zaprezentowano na niej fragmenty dorobku twórczego w zakresie fotografii studentów i absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi na Wydziale Operatorskim i Realizacji Telewizyjnej. Nauczanie fotografii jako wyodrębnionej specjalności artystycznej rozpoczęło się w roku akademickim 1992/93. Pierwszymi słuchaczami byli studenci studiów niestacjonarnych, a od 2008 roku kształcą się przyszli adepci sztuki fotograficznej na pięcioletnich studiach stacjonarnych. Absolwenci szkoły dzięki zdobytej wiedzy, szerokiemu zakresowi umiejętności technicznych, biegłości warsztatowej oraz wrażliwości plastycznej – własnej intuicji i talentowi – przygotowani są do profesjonalnego tworzenia obrazu fotograficznego, wyrażania swojego stosunku do rzeczywistości – jej interpretacji, kreowania własnego świata wyobraźni.
Katedra Fotografii podejmuje intensywne starania związane z promocją osiągnięć artystycznych młodych adeptów fotografii. Wystawy były organizowane między innymi w galeriach i na festiwalach w Łodzi, Warszawie, Zamościu, Jarosławiu, Opolu, Bydgoszczy, Wrocławiu, Gdyni, Katowicach, Słubicach, Kazimierzu n/Wisłą, Bielsku Białej, Dusseldorfie, Kolonii, Bratysławie, Kopenhadze, Berlinie, Pekinie, Hamburgu, Wiedniu, Frankfurcie n/Odrą, Dreźnie.
Pomysłodawcą „Salonów Fotografii” jest student IV roku Jacek Laube – ta forma narracji ekspozycyjnej powinna wzbudzić refleksję skierowaną także ku przyszłości – jakie nurty i postaci z nimi związane pojawią się w najbliższych latach i czy świadomość tradycji środowiska fotograficznego wywodzącego się ze Szkoły Filmowej w Łodzi wpłynie na rozwój tej dyscypliny sztuki.
Autorzy i organizatorzy liczą na uwagę, przychylną, szczerą – także krytyczną – ocenę.
Cieszy fakt, że ta kolejna prezentacja wspiera i promuje, a co za tym idzie-mobilizuje do dalszej twórczej pracy, rozwija pasję jaką jest FOTOGRAFIA.

Kierownik Katedry Fotografii:
prof. dr hab. Janusz Maria Tylman
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Kuratorzy wystawy:
prof. dr hab. Janusz Maria Tylman
Jacek Laube

Wystawa będzie trwała do 14 października 2018 r. Wstęp wolny