Print this page

Romantycy z Wizytą w Świdnicy

Plakat

Wystawa została zorganizowana w oparciu o rękopisy Adama MA. Mickiewiczickiewicza, Juliusza Słowackiego i Zygmunta Krasińskiego ze zbiorów dr. Wojciecha Lizaka - właściciela Antykwariatu „Wu-el” w Szczecinie. W nowatorski sposób pokazano wielkie postacie polskiej literatury poprzez pryzmat miejsc, w których one przebywały. W przypadku Mickiewicza będzie to Drezno, gdzie pisał „Dziady”, Paryż, w którym żył, Rzym, gdzie tworzył Legion Polski, czy Konstantynopol, gdzie zmarł. Wszystkie grafiki pochodzą z epoki i znakomicie oddają ducha czasów, w których żył autor „Pana Tadeusza”. W przypadku Słowackiego ilustracją są grafiki z Libanu, gdzie w ormiańskim klasztorze wieszcz zaczął pisać „Anhellego” oraz ze Szwajcarii, znajdującej się w tytule jego poematu J. Słowackimiłosnego. Podobnie zostały przedstawione sylwetki Zygmunta Krasińskiego i Fryderyka Chopina. Na wystawie prezentowana jest m.in. autentyczna grafika Cypriana Kamila Norwida, także grafiki, dokumenty oraz listy Elizy, Luizy i Antoniego Radziwiłłów, jak również listy Teofila Lenartowicza. Celem ekspozycji jest przypomnienie postaci wybitnych Polaków żyjących i tworzących w okresie romantyzmu. Zbiór oryginalnych pamiątek wystawionych w muzeum będzie interesującym uzupełnieniem wiedzy dla uczniów, jak również zapewne dla wielu osób dorosłych. Po raz pierwszy w Świdnicy eksponowane będą oryginalne rękopisy polskich trzech wieszczów.

 

Zdjęcia z wernisażu

1

2

3

4

6