Print this page

Oprowadzanie

W sprawie oprowadzania wycieczek po Muzeum Dawnego Kupiectwa należy się kontaktować z Działem Naukowo - Oświatowym, tel. 074/85-212-91, e-mail: edukacja@muzeum-kupiectwa.pl w celu ustalenia terminu. Podczas dokonywania rezerwacji terminu zwiedzania Muzeum należy podać datę, godzinę, nazwę i adres instytucji/organizacji, wielkość grupy, przybliżony wiek uczestników, dane kontaktowe rezerwującego i opiekuna grupy. Poza wykupieniem biletu należy uiścić opłatę w wysokości 40,-zł. Oprowadzanie trwa ok. 45 - 60 minut.

W przypadku większych grup następuje ich dzielenie i opłatę pobiera się odpowiednio do ilości grup (np. grupa 50 osobowa jest dzielona na dwie grupy po 25 osób i wtedy opłata za usługę przewodnicką wynosi odpowiednio 2 x 40 zł = 80 zł).

Grupa zorganizowana ze względów bezpieczeństwa nie może liczyć więcej niż 30 osób (łącznie z opiekunami grupy, pilotem itp.). Większe grupy dzielone są na części.