Print this page

Publikacje do kupienia w Muzeum Dawnego Kupiectwa

1. Adamowicz B. M., Jan Paweł II Patron Świdnicy. Jan Paweł II w medalierstwie światowym, (katalog wystawy), Świdnica 2013 r., cena 20,-zł;
2. Karst D. (red.), Sztuka Świdnicy na tle dziejów, Świdnica 2012 r., cena 20,-zł;
3. Koryciński W., Niebieskie zakony, Świdnica 2013 r., 20,-zł;
4.
R. Czerner, C. Lasota, Blok ratuszowy w Świdnicy do połowy XVI wieku, Wrocław 1997, 15,00 zł
5. Lizak W., Lizak K., Powstanie styczniowe, Szczecin-Wrocław 2013, cena 50,-zł;
6. Malicki Z. (red.), Dudzińska A., Śladami Anny świdnickiej, Świdnica 2013 r., cena 5,-zł;
7.  Retrospektywa. Kama Karst (katalog wystawy), Świdnica 2016 r., 2,-zł;
8. MUNDUS MERCATORIUS, (katalog wystawy), Wrocław 2005 r., cena 10,-zł;
9. Na  ratunek katedrze (album), cena 30,-zł;
10. Nowotny S., Klucz do Śląska, (twarda oprawa), Świdnica 2016 r., cena 45,-zł;
11. Perlak B., Internowani na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie, cena 35,-zł;
12. Pięć lat Diecezji Świdnickiej (2004-2009), cena 20,-zł;
13. Powiat świdnicki na dawnych pocztówkach, Świdnica 2014 r., 49,90,-zł;
14. PRL po świdnicku. Świdnica 1945 - 1989. (album), Świdnica 2015 r., 49,90, zł
15. Świdnica na dawnych pocztówkach. Tom 1, Świdnica 2015r., 49,90, zł
16. Świdnica na dawnych pocztówkach. Tom 2, Świdnica 2016 r., 49,90, zł
17. Świdnica na dawnych pocztówkach. Tom 3, Świdnica 2018 r., 49,90 zł

18. Rocznik Świdnicki 2018 , Świdnica 2019, cena 25,-zł;
19. Rocznik Świdnicki 2019, Świdnica 2020, cena 25,-zł;
20. Rocznik Świdnicki 2020, Świdnica 2021, cena 25,- zł;
21. Swerdlow N.M.
Łaskawa Urania, czyli Maria Cunitia i adaptacja Tablic rudolfińskich, Świdnica 2022r., 30,00 zł
 

    Zamówienia na publikacje można składać na adres e-mailowy: sekretariat@muzeum-kupiectwa.pl