Print this page

Publikacje do kupienia w Muzeum Dawnego Kupiectwa

1. Adamowicz B. M., Jan Paweł II Patron Świdnicy. Jan Paweł II w medalierstwie światowym, (katalog wystawy), Świdnica 2013 r., cena 20,-zł;
2. Karst D. (red.), Sztuka Świdnicy na tle dziejów, Świdnica 2012 r., cena 20,-zł;
3. Koryciński W., Niebieskie zakony, Świdnica 2013 r., 20,-zł;
4.
R. Czerner, C. Lasota, Blok ratuszowy w Świdnicy do połowy XVI wieku, Wrocław 1997, 15,00 zł
5. Lizak W., Lizak K., Powstanie styczniowe, Szczecin-Wrocław 2013, cena 50,-zł;
6. Malicki Z. (red.), Dudzińska A., Śladami Anny świdnickiej, Świdnica 2013 r., cena 5,-zł;
7.  Retrospektywa. Kama Karst (katalog wystawy), Świdnica 2016 r., 2,-zł;
8. MUNDUS MERCATORIUS, (katalog wystawy), Wrocław 2005 r., cena 10,-zł;
9. Na  ratunek katedrze (album), cena 30,-zł;
10. Perlak B., Internowani na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie, cena 35,-zł;
11. Pięć lat Diecezji Świdnickiej (2004-2009), cena 20,-zł;
12. Powiat świdnicki na dawnych pocztówkach, Świdnica 2014 r., 49,90,-zł;
13. PRL po świdnicku. Świdnica 1945 - 1989. (album), Świdnica 2015 r., 49,90, zł

14. Rocznik Świdnicki 2019, Świdnica 2020, cena 25,-zł;
15. Rocznik Świdnicki 2020, Świdnica 2021, cena 25,- zł;
16. Swerdlow N.M.
Łaskawa Urania, czyli Maria Cunitia i adaptacja Tablic rudolfińskich, Świdnica 2022r., 30,00 zł
17. Kujat J. A., Pieniądz zastępczy w rejencji wrocławskiej w latach 1914-1924, Świebodzice 2012 r., 50,-zł

    Zamówienia na publikacje można składać na adres e-mailowy: sekretariat@muzeum-kupiectwa.pl