Print this page

Lekcje muzealne

Muzeum prowadzi lekcje muzealne, jej temat i termin należy uzgodnić z osobami podanymi niżej.
Koszt lekcji muzealnej - 40,-zł za lekcję. Czas trwania ok. 45 minut.

„Dawne miary w Polsce i na Śląsku" - dr Radosław Skowron, e-mail: metrologia@muzeum-kupiectwa.pl , tel. 74/852-12-91

„Astronom Maria Kunic (Cunitia) 1610-1664. Życie i dzieło" - dr Radosław Skowron, e-mail: metrologia@muzeum-kupiectwa.pl , tel. 74/852-12-91

„W pracowni astronoma" - dr Radosław Skowron, e-mail: metrologia@muzeum-kupiectwa.pl , tel. 74/852-12-91

 „Na królewskim szlaku handlowym Via regia" - dr Radosław Skowron, e-mail: metrologia@muzeum-kupiectwa.pl , tel. 74/852-12-91

 „Czy Świdnica w średniowieczu rozwijała się dzięki piwu?" - dr Dobiesław Karst, e-mail: historia@muzeum-kupiectwa.pl , tel. 74/852-12-91

Adres: 

Muzeum Dawnego Kupiectwa
Rynek 37
58-100 Świdnica
Telefon: 74/85-212-91