Print this page

Kontaktuzeum Dawnego Kupiectwa
Rynek 37
58-100 Świdnica
tel./fax. 74/852-12-91

Dyrektor - mgr Wiesław Rośkowicz

Interesanci w sprawie skarg i wniosków przyjmowani są przez dyrektora w biurze Muzeum Dawnego Kupiectwa przy ul. Wewnętrznej 2 w każdy poniedziałek w godzinach 13.30 - 15.30. W przypadku, gdy w poniedziałek przypada dzień wolny od pracy, dniem przyjęć w sprawie skarg i wniosków jest poprzedni dzień, tj. piątek.

ekretariat/księgowość:
ział Dawnego Kupiectwa:

  • mgr Agnieszka Dudzińska 

muzeum_kupiectwo@poczta.onet.pl


ział Historii Świdnicy:


ział Metrologiczny:


ział Naukowo-Oświatowy:


sprawach technicznych:

administrator@muzeum-kupiectwa.pl