Print this page

Historia Muzeum Dawnego Kupiectwa


(do 1978 r. Muzeum Dawnego Kupiectwa Śląskiego)wejscie do muzeum 1966 r. rozpoczęto w świdnickim ratuszu organizację Muzeum, nie było ono kontynuatorem niemieckiego Muzeum Miejskiego - istniejącego w mieście do końca II wojny światowej. Nowo powstała placówka, zgodnie ze statutem z 1967 r., miała się zajmować gromadzeniem, opracowywaniem, przechowywaniem i konserwacją dóbr kultury z zakresu historii kupiectwa śląskiego, systemów pomiarowych stosowanych na Śląsku oraz badaniem historii Świdnicy i regionu. Specjalizacja ta nawiązywała do dawnych, kupieckich tradycji miasta. Wielkiej pomocy przy organizacji pierwszej wystawy stałej udzieliły muzea dolnośląskie. Dzięki eksponatom pożyczonym z tych placówek można było 13 V 1967 r. udostępnić dla zwiedzających wystawy stałe. Udział zabytków własnych na ekspozycji muzealnej był początkowo niewielki, jednak stopniowo, drogą zakupów i darów, liczba ich uległa zwiększeniu i obecnie stanowią one zdecydowaną większość eksponatów.

1976 r. podjęto starania zmiany pierwotnego statutu z 1967 r., zawężał on bowiem zakres pozyskiwania zbiorów dotyczących dawnego handlu tylko do Śląska. W 1978 r. Ministerstwo Kultury i Sztuki zatwierdziło nowy statut, w którym uwzględniono postulat rozszerzenia zakresu terytorialnego pozyskiwania zbiorów i zarazem zmieniono nazwę na Muzeum Dawnego Kupiectwa. Dodatkowo przy Muzeum powołano wówczas Oddział Sztuki Nagrobnej, znajdował się on na pl. Pokoju w Świdnicy. W 1995 r. dokonano kolejnej zmiany statutu, zlikwidowano wówczas Oddział Sztuki Nagrobnej i powołano nowy dział - metrologiczny. W wyniku podjętych starań w 2017 r. Muzeum zostało wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów pod numerem PRM/126/2017.  Obecnie w Muzeum istnieją następujące działy merytoryczne:

ział Historii Świdnicy
ział Dawnego Kupiectwa
ział Metrologiczny
ział Naukowo-Oświatowy


biory ich znajdują się na stałych ekspozycjach - kas sklepowych, etykiet, pieniędzy, wag, odważników, miar długości i objętości oraz aranżacjach - dawnej karczmy, apteki, sklepu, domu wagi, urzędu miar i kramów bogatych kupców. W pięknej gotyckiej Sali Rajców ratusza przygotowano ekspozycję poświęconą historii miasta z makietą siedemnastowiecznej Świdnicy.