Print this page

Dział Dawnego Kupiectwa


ział Dawnego Kupiectwa gromadzi zabytki związane z dawnym handlem. Największą ich grupę stanowią opakowania - przede wszystkim butelki. Wykonane są przeważnie z różnych odmian szkła, a także z kamionki i porcelany. Pochodzą najczęściej z XIX i pocz. XX w., a znajdują się wśród nich m. in. bogato zdobione opakowania cenionych w okresie międzywojennym firm: "Baczewski" i "Miko-lasch" ze Lwowa, "Kasprowicz" z Gniezna i "Hartwig Kantorowicz" z Poznania.
KarczmaAptekaKasa
nteresującą grupę tworzą kamionkowe flaszki i gąsiorki po likierach i wódkach, tak charakterystyczne dla obszarów Śląska i wielu miast Polski. Opakowania przeznaczone dla towarów kolonialnych stanowią następną podgrupę eksponatów. Znajdują się wśród nich kamionkowe i blaszane pudełka na tytoń, herbatę, kawę, papierosy i wyroby cukiernicze. Następne kolekcje stanowią tzw. realia kupieckie, czyli przedmioty stanowiące wyposażenie sklepów, np. kasy sklepowe oraz zbiór eksponatów związanych z reklamą: szyldy, popielniczki, wydawnictwa reklamowe.

ajciekawsze eksponaty pokazywane są zarówno w sposób tradycyjny, w gablotach, jak i w postaci aranżacji sklepu kolonialnego z pocz.. XX w., karczmy z pocz. XX w. oraz apteki z przełomu XIX i XX w.