Print this page

Dział Historii Świdnicy

ział historii Świdnicy zajmuje się gromadzeniem zabytków i informacji o mieście jak również upowszechnianiem jej dziejów. Ekspozycja poświęcona historii Świdnicy znajduje się w najbardziej reprezentacyjnym pomieszczeniu dawnego, średniowiecznego ratusza – w Sali Rajców. Późnogotycką izbę posiedzeń rady miejskiej, przekrytą dwuprzęsłowymi sklepieniami krzyżowo-żebrowymi, zdobią polichromie z około 1538 roku. Na środku sali umieszczono makietę Świdnicy w XVII w., zbudowaną na podstawie wedut z tego okresu.

akieta Świdnicy na której widać potrójny system murów obronnych otaczających miasto oraz liczne bramy wiodące do jego wnętrza. Poprzez zabytki ruchome zgromadzone w Sali Rajców ukazano dzieje miasta w sposób przekrojowy od najstarszych epok geologicznych, w postaci minerałów z okolic Świdnicy, poprzez znaleziska archeologiczne i akcesoria związane z silną tradycją życia rzemieślniczego. Z tymi ostatnimi wiążą się cechowe tłoki pieczętne, reprezentacyjne cynowe naczynia, statuty cechowe, itp.

ie pominięto również stosunkowo najmłodszych dziejów Świdnicy, XIX i XX w., uzupełniając ekspozycję urokliwymi fotografiami i pocztówkami z epoki. W przylegającym do Sali Rajców aneksie urządzono niewielkie „mauzoleum” Piastów świdnickich, którego główną ozdobę stanowią kopie rzeźbionych płyt tumbowych z przedstawieniami założyciela księstwa świdnickiego – Bolka I i jego wnuka – Bolka II. Zgromadzono tu również kamienne nadproże okna z zamku świdnickiego oraz mapy księstwa świdnickiego i Śląska z przedziału czasowego XVII-XVIII wieku.