Print this page

Dział Naukowo-Oświatowy

Dział Naukowo-Oświatowy popularyzuje dorobek naukowy Muzeum, współuczestniczy w przygotowywaniu wystaw czasowych, współpracuje ze środkami masowego przekazu, organizuje lekcje muzealne.