Print this page

Dolnośląskie Perły UNESCO

Plakat

 

Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy zaprasza do zwiedzania wystawy czasowej poświęconej 10. rocznicy wpisania Kościoła Pokoju w Świdnicy na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Wystawa wspomina również o pozostałych obiektach UNESCO, znajdujących się na Dolnym Śląsku, czyli o Kościele Pokoju w Jaworze i Hali Stulecia we Wrocławiu, obchodzącej w lipcu tego roku 5. rocznicę wpisania na tę listę. Wspomniane obiekty ujęto w ramy tzw. Dolnośląskiego Szlaku UNESCO (DSU), w ramach którego w tym roku stworzono ścieżkę programową dla młodzieży szkolnej z cyklem lekcji muzealnych. Celem przedsięwzięcia było propagowanie wiedzy o Kościołach Pokoju i Hali Stulecia połączone z ich zwiedzaniem. Ambasador Szwecji Staffan Herrstrom podczas zwiedzania wystawy
 Wystawa, którą można aktualnie oglądać w Muzeum Dawnego Kupiectwa również ma charakter edukacyjny. Przedstawia ona zarys dziejów protestantyzmu na Śląsku, ze szczególnym uwzględnieniem Świdnicy, co czyni ją dodatkową, obok programu nauczania, atrakcją uzupełniającą lekcje historii w szkole. Młodzież może zapoznać się nie tylko z metodami budowlanymi, które zostały zastosowane przy wznoszeniu świdnickiej świątyni, ale również z dziejami kościoła. Punktem wyjścia do rozważań o miejscowym obiekcie UNESCO stała się ekspozycja dotycząca wojny trzydziestoletniej, którą uzupełniły kolekcje broni z tego okresu. Zasadniczą część wystawy stanowią liczne zabytki związane z funkcjonowaniem tutejszej parafii. Wśród nich jest m.in. księga zmarłych prowadzona w latach 1735-1770, ewangelickie biblie wydane na początku XVIII w., druki i medale jubileuszowe związane z parafią ewangelicką. Szczególnie cenne są XVIII-wieczne naczynia liturgiczne oraz programy sztuk teatralnych wystawianych przez uczniów świdnickiej szkoły ewangelickiej. Ponadto wystawa przedstawia ostatnie 10 lat działalności parafii ewangelickiej, której początek wyznacza wpis na Listę UNESCO w 2001 r., a wieńczy wizyta szwedzkiej pary królewskiej w maju 2011 r. Pozwala to postrzegać świdnicki Kościół Pokoju nie tylko jako miejsce kultu, lecz również jako arenę licznych przedsięwzięć kulturalnych, dzięki którym ta, licząca około 150 parafian świątynia, tętni życiem. 

UWAGA

Ekspozycja będzie dostępna dla zwiedzających do 15 lutego 2012 r.