Muzeum Dawnego Kupiectwa odbywają się cyklicznie organizowane wystawy. Często nie są związane bezpośrednio z kupiectwem lecz dotyczą szeroko pojętej kultury i sztuki. Mamy nadzieję, że wystawy przybliżą Państwu zarówno historię naszego miasta, kupiectwa jak również twórczość wybitnych artystów.

erdecznie zapraszamy do zapoznania się z wystawami jak również do odwiedzenia naszego Muzeum.

ktualne wystawy:

 

 

Wystawa „ 40 lat Solidarności"

Wystawa „40 lat Solidarności” w Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy powstała w oparciu o zbiory księdza Tadeusza Farysia, dyrektora Wydziału Misyjnego Świdnickiej Kurii Biskupiej. Zaprezentowane zostaną liczne dokumenty, wydawnictwa drugiego obiegu i ulotki nazywane wtedy bibułami, drukowane i kolportowane przez działaczy „Solidarności”, za co w latach 70. XX w. i po wprowadzeniu, 13 grudnia 1981 r. stanu wojennego groziła kara więzienia lub inne represje. Na wystawie prezentujemy fotografie i pamiątki okolicznościowe z tamtych lat, m.in. pierwsze numery „Tygodnika Solidarność”, „Monitora Dolnośląskiego”, czy wydawanej od maja 1989 r. „Gazety Wyborczej”. Cennym artefaktem obecnym na ekspozycji jest obwieszczenie o wprowadzeniu stanu wojennego.  Dla przybliżenia, zwłaszcza młodemu pokoleniu, klimatu tamtych czasów, stworzyliśmy ekspozycję w oparciu o nowoczesne środki przekazu: aranżację „podziemnej drukarni Solidarności”, kiosku z gazetami z lat 80. XX w., czy kącika płytowego z „zakazanymi piosenkami”.   Kuratorami wystawy z ramienia Muzeum Dawnego Kupiectwa są Monika Turzańska i Zbigniew Malicki. Kuratorami wystawy z ramienia Muzeum Dawnego Kupiectwa są: Monika Turzańska i Zbigniew Malicki.
Wystawę można oglądać od 29 sierpnia do 11 października 2020 roku.

       

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 rchiwum wystaw i wydarzeń :