Print this page

Strona główna

 Dziś są moje urodziny - astronom Maria Kunic, Cunitz, Cunitia.

 http://muzeum-kupiectwa.pl/uploads/images/2022/Plakat.jpg

Łaskawa Urania, czyli Maria Cunitia i adaptacja Tablic rudolfińskich.

Przed Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy stoi pomnik - ławeczka z postacią kobiecą spoglądającą w niebo. W jednej ręce trzyma ona kulę symbolizującą sferę niebieską, zaś drugą opiera o księgę zatytułowaną URANIA PROPITIA (Urania Łaskawa). To Maria Cunitia, mieszkanka Świdnicy, siedemnastowieczna uczona zajmująca poczesne miejsce wśród astronomów tamtego czasu.
Nie tylko obserwowała niebo, ale także opanowała arkana astronomii matematycznej. Opracowała tablice pozwalające obliczać położenia na niebie Słońca, Księżyca i planet. W tym czasie uczeni używali Tablic rudolfińskich Johannesa Keplera, bardzo dokładnych, ale wymagających żmudnych i czasochłonnych rachunków. Użycie tablic Marii Cunitii pozwalało na zaoszczędzenie czasu przy obliczeniach, co było istotne, gdy należało ręcznie obliczyć położenia dla wielu ciał w różnych epokach.
Należy wyrazić uznanie dla Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy za wydanie tłumaczenia artykułu Noela Swierdlowa poświęconego znamienitej mieszkance tego miasta. Amerykanin prof. Swierdlow był wybitnym znawcą historii astronomii od czasów babilońskich po wiek XVII. Tłumaczenie wykonał polski historyk astronomii prof. Jarosław Włodarczyk, który nie tylko jest uznanym badaczem, ale także popularyzuje astronomię, za co został nagrodzony Medalem im. Włodzimierza Zonna. Wydawnictwo ładnie się prezentuje dzięki przemyślanej redakcji i opracowaniu graficznemu dr. Radosława Skowrona.
Łaskawa Urania, czyli Maria Cunitia i adaptacja Tablic rudolfińskich jest wydawnictwem, które przypomni jedną z nielicznych w XVII wieku kobiet uczonych, autorkę ważnego dzieła, o którym prof. Swerdlow napisał, że jest to najdawniejsza praca, jaka dotrwała do naszych czasów, której autorką jest kobieta i która reprezentuje najwyższy poziom prac naukowych w swej epoce, albowiem w pokoleniu po Keplerze nikt inny nie osiągnął takiej biegłości w astronomii matematycznej, przez co Cunitz i jej tablice wciąż są bardzo interesujące i ważne dla historii nauki.
Dla jednych lektura artykułu prof. Swerdlowa będzie źródłem informacji o niezwykłej uczonej, dla innych, których wzory nie odstraszą, może być przygodą w poznaniu metod, którymi posługiwali się astronomowie w XVII w., aby policzyć położenia ciał niebieskich.

dr Jadwiga Biała
Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne, Olsztyn

Publikacja "Łaskawa Urania, czyli Maria Cunitia i adaptacja Tablic rudolfińskich" będzie dostępna w sprzedaży w sklepiku muzealnym od soboty 28.05.2022 roku.Cena - 30 zł.

http://muzeum-kupiectwa.pl/uploads/images/2022/OK%C5%81ADKA_URANIA.jpg

 

Wystawa czasowa "Świdnicka Wystawa Przemysłu i Rzemiosła z 1892 roku w ówczesnej prasie śląskiej"

Zapraszamy na nową wystawę czasową „Świdnicka Wystawa Przemysłu i Rzemiosła z 1892 roku w ówczesnej prasie śląskiej”, którą będzie można zwiedzać od soboty 14 maja. Ekspozycja poświęcona jest doniosłemu wydarzeniu jakim dla Świdnicy i jej mieszkańców była przygotowana 130 lat temu wystawa. Zorganizowana w 27 pawilonach, na terenie ograniczonym obecnymi ulicami: Wałbrzyską, Armii Krajowej, Niecałą i Głowackiego oraz w południowej części dzisiejszego Parku Młodzieżowego, była wydarzeniem na tyle istotnym, iż relacje z jej przebiegu regularnie gościły na łamach śląskiej prasy. To właśnie relacje z tygodnika „Waldenburger Wochenblatt” oraz dziennika „Oberschlesiche Wanderer” przybliżą zwiedzającym kulisy związane z przygotowaniem oraz przebiegiem wystawy. Zwiedzający będą mogli zobaczyć także ciekawe artefakty związane z samą ekspozycją, m.in., wyroby świdnickich firm: R.M. Krause, Främbs & Freudenberg, płytę litograficzną wydawnictwa L. Heege, medale pamiątkowe czy też oryginalny egzemplarz Oficjalnego Katalogu Wystawy wypożyczony z Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego.
Zapraszamy do zwiedzenia wystawy tym bardziej, iż w chwili obecnej odbudowywany jest w Parku Młodzieżowym świadek tamtego wydarzenia altana-belweder, postawiona na kamiennym cokole, określanym od czasu jej powstania w 1875 r. do 1945 r. wzniesieniem Riebla (Riebels Höhe).
Wystawę można zwiedzać w godzinach otwarcia Muzeum do 26 czerwca 2022 r.

http://muzeum-kupiectwa.pl/uploads/images/2022/Plakat_1892.jpg


Poznaj historię świdnickiego piwowarstwa z Questem.

 http://muzeum-kupiectwa.pl/uploads/images/2022/QUESTY_STRONA_1.jpg

Zapraszamy do poznania historii świdnickiego piwowarstwa przy pomocy gry terenowej – Questu przygotowanego przez Muzeum Dawnego Kupiectwa we współpracy z Fundacją Calamita.
Quest "Świdnica miastem piwowarskich tradycji” –przybliża historię piwowarstwa w Świdnicy, którego początki sięgają XIII wieku. Prowadzi w miejsca, w których do dzisiaj widać związek z branżą piwną. Wyprawa zaczyna się na świdnickim Rynku przy fontannie Neptuna a kończy w Muzeum Dawnego Kupiectwa.
Oprócz Questu przybliżającego historię piwowarstwa polecamy także questy:
• "I małe jest piękne - detale świdnickiej architektury” – wyprawa przedstawia wybrane zabytki okolic Rynku w Świdnicy, a w szczególności detale architektoniczne, które decydują o jego unikatowym charakterze. Trasa rozpoczyna się przed Katedrą pw. św. Stanisława i św. Wacława, na placu św. Jana Pawła II. Opiekunem Questu jest Urząd Miejski w Świdnicy.
"Podróż w czasie ze świdnicka biblioteką” – wyprawa prezentuje historię świdnickiej biblioteki oraz miejsca z nią związane. Start Questu na ul. Franciszkańskiej, na skwerze przy pomniku z dzikami. Opiekunem Questu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Kamila Norwida w Świdnicy.
Questy można przemierzać na dwa sposoby:
• z ulotką papierową do wydrukowania z portalu www.questy.org.pl (wpisz nazwę interesującej Cię wyprawy) lub odbierz ulotkę w jednym z punktów: Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Świdnicy (ul. Rynek 39-40), Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Kamila Norwida w Świdnicy (ul. Franciszkańska 18), Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy (ul. Rynek 37), Urząd Miejski w Świdnicy (ul. Armii Krajowej 49)


http://muzeum-kupiectwa.pl/uploads/images/2022/QUESTY_STRONA_2.jpg


  • z bezpłatną aplikacją mobilną „Questy – Wyprawy Odkrywców”, dostępną dla systemu Android i iOS (zainstaluj aplikację, załóż konto użytkownika i wyszukaj interesujący Cię Quest)

Życzymy miłej zabawy!

Badanie ankietowe - informacja.

Szanowni Państwo
W imieniu Prezydent Miasta, Pani Beaty Moskal-Słaniewskiej  zapraszam do udziału w badaniu ankietowym, którego celem jest poznanie opinii mieszkańców Świdnicy na temat miasta oraz rozpoznanie potrzeb i oczekiwań wobec dalszego jego rozwoju w kolejnych latach. Wyrażenie bezpośrednich opinii świdniczan będzie bezcennym źródłem informacji, która przyczyni się do sporządzenia profesjonalnej i rzetelnej diagnozy miasta. Uzyskane wyniki badań posłużą do opracowania Strategii Rozwoju Miasta 2030 Plus. Strategia miasta jest najważniejszym dokumentem wielowymiarowego planowania perspektywicznego, określającym wizję, cele oraz kierunki rozwoju miasta. Ankieta jest anonimowa i składa się z kilku pytań. Jej wypełnienie zajmuje ok. 10 minut. Jednocześnie zwracam się do Państwa o zamieszczenie informacji o badaniu na Państwa stronach internetowych oraz o bezpośrednie zachęcanie mieszkańców  Świdnicy od udziału w badaniu.
Link do ankiety:
https://www.badania-ipc.pl/poll/index.php/147253/lang-pl

Informacja na naszej stronie:
https://um.swidnica.pl/pages/pl/strona-glowna.php
https://um.swidnica.pl/pages/pl/moje-miasto/dokumenty-strategiczne.php

 Monografia kulturalna Świdnicy - informacja

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzenia 2016/679 w sprawie przygotowania monografii kulturalnej Świdnicy informujemy, że Gmina Miasto Świdnica przygotowuje monografię kulturalną Świdnicy obejmującą okres 1945-2020. Bohaterem zbiorowym publikacji są Instytucje, które działały bądź nadal działają na rzecz upowszechniania kultury w naszym mieście.
W publikacji opisujemy osoby z imienia i nazwiska oraz zakres podejmowanych działań na rzecz kultury. Informacje zostały pozyskane z funkcjonujących w ogólnie dostępnym obiegu informacyjnym źródeł, jak np.: kroniki, roczniki, publikacje prasowe, filmowe i książkowe, portale i strony internetowe, monografie instytucji, czy bezpośrednio przekazane z Instytucji.
Intencją piszących monografię jest pełne atencji propagowanie i upowszechnianie dorobku w dziedzinie kultury tychże osób ze względu na pełnione przez nie funkcje i powiązania z instytucjami kultury.
Administratorem zebranych danych osobowych jest Prezydent Miasta Świdnicy z siedzibą w Urzędzie Miejskim przy ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica. Może się Pani/Pan z nami skontaktować listownie na adres podany wyżej, przez e-mail: um@um.swidnica.pl, telefonicznie: 74 8562827. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, można się z Nim skontaktować przez e-mail: iod@um.swidnica.pl.
Dane osobowe zbierane i publikowane będą w celu realizacji zadania publicznego z zakresu kultury oraz promocji gminy na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
Do danych osobowych będzie mieć dostęp nieokreślona liczba odbiorców z uwagi na fakt, że monografia będzie publicznie dostępna dla każdego, zgodnie z przedstawianymi wyżej informacjami. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wydania monografii, a następnie będą publicznie dostępne w monografiach przez czas nieokreślony.

Każda osoba fizyczna, której administrator przetwarza dane osobowe ma prawo:

- otrzymać od administratora kopię swoich danych osobowych oraz szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania tych danych osobowych;

- zażądać usunięcia swoich danych osobowych, jeżeli zachodzą uzasadnione prawnie okoliczności – ale tylko do czasu wydania monografii;

- zażądać we wskazanym zakresie ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, jeżeli zachodzą uzasadnione prawnie okoliczności;

- wnieść sprzeciw w stosunku do przetwarzania jej danych, jeżeli zachodzą uzasadnione okoliczności;

- wnieść skargę do organu nadzorczego. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie na ulicy Stawki 2 i wszystkie dane kontaktowe znajdują się na platformie www.uodo.gov.pl.

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Muzeum Dawnego Kupiectwa wspólnie z Muzeum Modeli Papierowych w Policach nad Metuji realizuje projekt „Tradycja w nowej szacie” dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej 2014-2020 Interreg V – A Republika Czeska – Polska oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis. Numer projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0000775.

plakatplakat

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Projekt Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy i Biblioteki w Policach nad Metuji "Słowem i obrazem" dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej 2014-2020 Interreg V – A Republika Czeska – Polska oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis. Numer projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0001775. 

 Projekt

   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GODZINY OTWARCIA EKSPOZYCJI

MAJ - WRZESIEŃ

wtorek - piątek: 10.00 - 17.00

sobota - niedziela: 11.00 - 17.00

PAŹDZIERNIK - KWIECIEŃ

wtorek - piątek: 10.00 - 16.00

sobota - niedziela: 11.00 - 17.00

Zalecamy rozpoczęcie zwiedzania minimum na pół godziny przed zamknięciem Muzeum

 

Grupy zorganizowane proszone są o zgłaszanie chęci zwiedzania Muzeum najpóźniej na dzień przed planowaną wizytą. Tel. 74/852-12-91.

 

Ceny biletów

normalne - 8,-zł

ulgowe i wycieczkowe - 5,-zł

oprowadzanie wycieczek - 40,-zł

lekcje muzealne - 40,-zł

 

Karnet Muzeum + Wieża Ratuszowa:

 

normalny - 11,-zł

 

ulgowy i wycieczkowy - 6,-zł 

 

W piątek wstęp bezpłatny

 

Muzeum w 2022 roku jest nieczynne w następujące dni:

1 stycznia (sobota) - Nowy Rok
6 stycznia (czwartek) - Święto Trzech Króli

17 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc
18 kwietnia (poniedziałek) - Poniedziałek Wielkanocny
1 maja (niedziela)
- Święto Pracy
3 maja (wtorek) - Święto Konstytucji 3 Maja
16 czerwca (czwartek
) - Boże Ciało
15 sierpnia (
poniedziałek) - Wniebowzięcie NMP
1 listopada(wtorek)
) - Wszystkich Świętych
11. listopada (piątek
) - Święto Niepodległości
25. grudnia (
niedziela) - Boże Narodzenie
26. grudnia (poniedziałek
) - Boże Narodzenie

 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Stypendia

 

 

 

 

 

 

Stypendia w dziedzinie kultury

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

   Film o Kronice Koła Pionierów

 

 

 

 

Film

 

 

 

 

 

 

 

Film o Muzeum

 

 

Herb  Film o Świdnicy w telewizji czeskiej

 

 

Zdjęcie

 

 

 

 

    

 

 

  Panoramy wirtualne Muzeum

 

 

facebook   

 

 

 

   

  Facebook

 

 

   YouTube